Overview Overview Search Search Up Up
Download details
จำนวนผู้ป่วยปี 2543 จำนวนผู้ป่วยปี 2543 HOT
(0 votes)

ข้อมูลผู้มารับบริการปี พ.ศ. 2543
ข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูลรายปีตามปฏิทิน


ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ (คิดเป็นร้อยละจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่) 

ผู้เข้ารับบริการ            จำนวน 8,271 ราย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่  จำนวน  1,403 ราย คิดเป็นร้อนละ 17.00 (จากผู้มารับบริการ)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศชาย  จำนวน  520  ราย  คิดเป็นร้อยละ 37.0 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศหญิง  จำนวน  886 ราย  คิดเป็นร้อยละ 63.0  

ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เสียชีวิต(คิดเป็นร้อยละจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เสียชีวิต  จำนวน   726  ราย  คิดเป็นร้อนละ 51.64  

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศชาย   จำนวน    329  ราย  คิดเป็นร้อยละ 45.32 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศหญิง  จำนวน    397  ราย  คิดเป็นร้อยละ 54.68 

- โหลดตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง  จำแนกตามปี2543

- โหลดตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต  จำแนกตามปี2543

กราฟแสดงข้อมูลผู้ป่วย

 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศชาย          
 43 m
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย  เพศหญิง
 43 w
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย รวมเพศชายและเพศหญิง          
43 t

กราแสดง ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศชาย

 
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศหญิง
 d43 w
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย รวมเพศขาย-หญิง
 d43 t

Data

Version
Size141.33 KB
Downloads168.00
Language
License
Author
Website
Price
Created2559-05-31
Created bySuper User
Changed2561-11-01
Changed bySuper User

Download

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
570265
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
902
1383
2285
563392
6873
17384
570265

Your IP: 54.209.227.199
Server Time: 2019-06-17 14:29:35