Overview Overview Search Search Up Up
Download details
จำนวนผู้ป่วยปี 2544 จำนวนผู้ป่วยปี 2544 HOT
(0 votes)

ข้อมูลผู้มารับบริการปี พ.ศ. 2544
ข้อมูลผู้ป่วยเป็นข้อมูลรายปีตามปฏิทิน


ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ (คิดเป็นร้อยละจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่) 

ผู้เข้ารับบริการ            จำนวน 8,950 ราย

ผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่  จำนวน 1,951 ราย คิดเป็นร้อนละ 21.80 (จากผู้มารับบริการ)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศชาย  จำนวน 740  ราย  คิดเป็นร้อยละ 37.9 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศหญิง  จำนวน 1,211 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.1  

ข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เสียชีวิต(คิดเป็นร้อยละจากผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่)

ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เสียชีวิต  จำนวน   959  ราย  คิดเป็นร้อนละ 49.15  

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศชาย   จำนวน    486  ราย  คิดเป็นร้อยละ 50.68 

ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพศหญิง  จำนวน    473  ราย  คิดเป็นร้อยละ 49.32 

- โหลดตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง  จำแนกตามปี2544

- โหลดตารางแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิต  จำแนกตามปี2544

กราฟแสดงข้อมูลผู้ป่วย

 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศชาย          
 44 m
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย  เพศหญิง
 44 w
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย รวมเพศชายและเพศหญิง          
44 t

กราแสดง ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิต

กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศชาย

 d44 m
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย เพศหญิง
 d44 w
 กราฟแสดงจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 10 อันดับที่พบบ่อย รวมเพศขาย-หญิง
 d44 t

Data

Version
Size145.24 KB
Downloads232.00
Language
License
Author
Website
Price
Created2558-09-01
Created bySuper User
Changed2561-11-01
Changed bySuper User

Download

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

June 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
570220
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
All days
857
1383
2240
563392
6828
17384
570220

Your IP: 54.209.227.199
Server Time: 2019-06-17 14:02:09