ปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นะค่ะ

โครงการ “วิ่งด้วยใจ ต้านภัยมะเร็ง” ครั้งที่ 1

วัตถุประสงค์การจัดงาน


1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

2.จัดหารายได้สำหรับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวินิจ และรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

3.เพื่อระดมทุนสมทบกองทุนสนับสนุนบุคลากรด้านโรคมะเร็งสาขาขาดแคลน

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ สนามโดดพัชรกิติยาภา (สนามบอลลูน) โรงเรียนสงครามพิเศษ – อ่างเก็บน้ำห้วยกระแทก จังหวัดลพบุรี


กำหนดการจัดงาน

วันที่ เวลา กิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2561 14.00 – 20.00 น. รับสมัครนักวิ่ง
11 พฤศจิกายน 2561 04.00 – 05.15 น ลงทะเบียน นักวิ่ง
05.30 – 05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

 

กำหนดประเภทการแข่งขัน ประเภทรุ่นอายุ รางวัลการแข่งขัน และอัตราค่าสมัคร

ประเภท ชาย - หญิง ค่าสมัคร
Fun Run ( 5 กิโลเมตร)
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
รุ่นทั่วไป 400 บาท
Mini Marathon
( 10 กิโลเมตร)
รุ่น อายุไม่เกิน 9 ปี 400 บาท
รุ่น อายุ 10-19 ปี
รุ่น อายุ 20-29 ปี
รุ่น อายุ 30-39 ปี
รุ่น อายุ 40-49 ปี
รุ่น อายุ 50-59 ปี
รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป
V.I.P. เลือกระบุประเภทการวิ่งได้ 2,000 บาท


หมายเหตุ*** ในกรณีสมัครออนไลน์จะมีค่าจัดส่งเสื้อ 50 บาทSize รอบอก
SSS รอบอก 34 ยาว 24 นิ้ว
SS รอบอก 36 ยาว 25 นิ้ว
S รอบอก 38 ยาว 26 นิ้ว
M รอบอก 40 ยาว 27 นิ้ว
L รอบอก 42 ยาว 28 นิ้ว
XL รอบอก 44 ยาว 29 นิ้ว
2XL รอบอก 46 ยาว 30 นิ้ว
3XL รอบอก 48 ยาว 31 นิ้ว

 

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิ่งด้วยใจต้านภัยมะเร็ง

เลขที่บัญชี 111-0-74520-6

หรือ

QRCode

 

ช่องทางการรับสมัคร

สมัคร Online , บูธรับสมัครตามสถานที่ต่างๆ , งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี , กองอำนวยการจัดงานวิ่ง ก่อนวิ่ง 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


036-422515 ต่อ 0 หรือ 183 , 098-2789644

lopburicance