โครงการ “วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง”

เป้าหมายโครงการ


1.ประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 8 สนาม มากกว่า 20,000 คน

2.สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี และป้องกันโรคมะเร็ง (Primary prevention)

3.ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง ร่วมรณรงค์ผ่านกิจกรรม “วิ่งทั้วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง” (Health promotion)

4.จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในภาพรวมของประเทศไทย ปรากฏในเว็บไซด์ขององค์การอนามัยโลก (GLOBOCAN) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 “เดือนแห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งทั่วโลก”

สถานที่จัดการแข่งขัน

ณ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ค่ายจิรวิชิตสงคราม


กำหนดการจัดงาน

วันที่ เวลา กิจกรรม
2 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 – 17.00 น.

รับเสื้อ และเบอร์วิ่ง 
จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้โรคมะเร็ง

3 กุมภาพันธ์ 2562 04.00 – 05.15 น. รับเสื้อ และเบอร์วิ่ง
05.15 – 05.30 น. นำนักวิ่ง ยืดเหยียดร่างกายเตรียมพร้อมก่อนวิ่ง
05.30 – 05.45 น. พิธีเปิดการแข่งขัน
05.45 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
07.00 น. นักวิ่งรายงานตัว เพื่อรับถ้วยรางวัล
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล

 

 

กำหนดประเภทการแข่งขัน ประเภทรุ่นอายุ รางวัลการแข่งขัน และอัตราค่าสมัคร

ประเภท ชาย - หญิง ค่าสมัคร
Fun Run ( 5 กิโลเมตร)
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
รุ่นทั่วไป ( ไม่มีการแข่งขัน ) 400 บาท
Mini Marathon
( 10.5 กิโลเมตร)
รุ่น อายุ 12 - 15 ปี 500 บาท
รุ่น อายุ 16 - 18 ปี
รุ่น อายุ 19 - 29 ปี
รุ่น อายุ 30 - 39 ปี
รุ่น อายุ 40 - 49 ปี
รุ่น อายุ 50 - 59 ปี
รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป


หมายเหตุ*** ในกรณีสมัครออนไลน์จะมีค่าจัดส่งเสื้อ 50 บาทSize รอบอก
SSS รอบอก 34 ยาว 24 นิ้ว
SS รอบอก 36 ยาว 25 นิ้ว
S รอบอก 38 ยาว 26 นิ้ว
M รอบอก 40 ยาว 27 นิ้ว
L รอบอก 42 ยาว 28 นิ้ว
XL รอบอก 44 ยาว 29 นิ้ว
2XL รอบอก 46 ยาว 30 นิ้ว
3XL รอบอก 48 ยาว 31 นิ้ว

 

ถ้วยรางวัล สำหรับนักวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับแรก Over All ประเภท Mini Marathon ชาย-หญิง

ถ้วยรางวัล สำหรับนักวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 ประเภท Mini Marathon ตามกลุ่มอายุชาย-หญิง

ผู้ที่เดิน-วิ่ง เมื่อเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก (จนกว่าเหรียญจะหมด)

นักวิ่งแต่งแฟนซีทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก (จนกว่าของจะหมด)

 

ช่องทางการชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง

เลขที่บัญชี 111-0-75416-7

 

ช่องทางการรับสมัคร

สมัคร Online , บูธรับสมัครตามสถานที่ต่างๆ , งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


036-422515 ต่อ 0 หรือ 183 , 098-2789644

lopburicance