ข้อมูลตอบกลับการรักษา

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ โรงพยาบาลเครื่ออข่ายได้รับการส่งต่อข้อมูลอย่างถูกต้องและวางแผนการติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อ

   
 
   
  *แจ้งปัญหาการใช้งานช่องทาง facebook คลิกเพื่อขอรวมเข้ากลุ่ม >>>
  *หมายเหตุ การเข้าสู่ระบบจะต้องได้รับการอนุญาติจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
  update 25/10/2556
ข้อมูลการตอบกลับรักษา โทรศัพท์ 036-62180  โทรสาร 036-421679